Klubbhuset på Rautjern

Klubbhus og bane har gjennom de siste årene vært en aktuell og arbeidskrevende sak for styret i klubben. Nye Minde barnehage er nå ferdig, og klubbhuset vårt står nå godt plassert innimellom nye barnehagebygg. Barn leker på alle sider av bygget. Vinduene i klubbstuen er tatt bort – kun ett står igjen – slik at stuen er mørk og lite trivelig som oppholdsrom.

Fotballbanen er heller ikke lenger synlig fra klubbhuset. Det er sendt inn mange klager til Bergen kommune, foreløpig til ingen nytte… Vi håper på et eller annet tidspunkt å bli hørt i saken der vi krever kompensasjon i form av å få en ny klubbstue i en nybygget 2. etasje.

Det ser ut for at det ligger inne midler til kunstgress for en 11’er-bane på Rautjern i kommunens idrettsbudsjett for 2018. Det er ikke aktuelt at dette blir lagt ut før byggeaktivitetene på området er ferdige. Innflytting i boligblokkene på Wergeland Terrasse starter i april/mai 2018.  

Selv om vi er blitt skuffet gang på gang i denne saken, så får vi nå håpe at politikerne i Bergen kommune kan gi oss – og seg selv – en gave til klubben i jubileumsåret?

***

Klubbhuset før og etter bygging av ny Minde barnehage.  I tillegg til at all utsikt er blitt borte mot fotballbanen faller klubbhuset i skyggen av viftehuset på barnehagen. Det kommer derfor ikke lenger sol på klubbhuset. Fire av fem vinduer i klubbstuen er «bygget inn» i barnehagen og er fjernet. Inne er det mørkt som følge av dette.

Legg igjen en kommentar