Årsmøte 18. februar kl 19 00

  • torhh

Årsmøte avholdes på klubbhuset på Rautjern mandag 18. februar 2019 kl 19 00.

Se vedlagt årsrapport og agenda for årsmøtet:  Årsrapport 2018 ÅIL

Valgkomiteens innstilling er klar:  Valgkomiteens innstilling

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

***

 

Årstad Idrettslag | Postboks 7, Slettebakken | 5821 BERGEN | Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til arstadil.no