ÅRSMØTE 9. MARS

Til medlemmene i Årstad IL

Bergen, 7. februar 2020

 

Innkalling til årsmøte i Årstad IL 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Årstad IL

Årsmøtet avholdes 9. mars kl. 19.00 på klubbhuset på Rautjern, Bendixens vei 49.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret 

senest mandag 24. februar 2020 til post@arstadil.no .

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside http://arstadil.no .

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Årstad IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Årstad IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Årstad ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Årstad IL v/ Steinar Kvinge kontaktes på post@arstadil.no .

 

Velkommen til årsmøte!

 

Invitasjon:   < Last ned >

 

 

 

Legg igjen en kommentar