For informasjon om klubben, ta kontakt med Steinar Kvinge:

Steinar Kvinge er leder for klubbens hovedstyre, og han er også håndballgruppens leder.

For oversikt over andre styremedlemmer:
Se meny for  «Om oss» / «Klubbstyrer».