For informasjon om klubben, ta kontakt med Vidar Steine:

  • tlf: 90617904
  • e-post: post@arstadil.no

Vidar Steine er leder for klubbens hovedstyre, og han er også håndballgruppens leder.

For oversikt over andre styremedlemmer:
Se meny for  «Om oss» / «Klubbstyrer».