Rent idrettslag

Årstad IL tar avstand fra bruk av dopingmidler.

Se www.antidoping.no for oppdatert informasjon om antidopingbestemmelsene.

I samarbeid med Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping har Antidoping Norge lansert "Rent Idrettslag". Det er et konsept der idrettslag og klubber får vise sine klare holdninger mot doping - på en positiv måte. Rent Idrettslag bidrar til at klubber etablerer egne og klare antidopingpolicyer.

Antidoping Norge ønsker at alle idrettslag gjennomfører holdningskampanjer mot doping og Årstad IL fulgte opp dette våren 2011. Informasjonsmateriell finnes på www.rentidrettslag.no  og for utøverne finnes der mer stoff under www.renutover.no.

Se også www.antidoping.no. Årstad IL er registrert som rent idrettslag og deltar i arbeidet for en Ren Idrett i Norge.

Hvorfor fokuserer vi på antidopingsarbeid?

- Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdiarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger i forhold til doping for år fremover

- Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, ikke bare i internasjonal toppidrett

- Årstad IL skal være en tydelig verdiformidler for Ren Idrett

- Klubben skal tilby et trygt oppvekstmiljø for sine medlemmer

***  • G-sport
  • Obos
  • Grieg Gruppen II
  • Grasrotmidler