Hjelpe til?Årstad IL er drevet på frivillig basis av foreldre, trenere og andre som har et ønske om å gjøre noe meningsfullt på sin fritid.

Det er mange varierte oppgaver en kan ta tak i om en ønsker å hjelpe
til- om det bare er et par timer i måneden er vi interessert i din
hjelp! Det er også sosialt, og en blir kjent med andre mennesker i nærområdet!

Bli med i en av gruppene:

ÅRSTAD IL:

 • Info- og web: bidrar til Årstadbladet, hjemmesiden, lager ulike plakater, fotograferer mm.

 • Dugnad: kan bidra til ulike dugnader som f.eks. maling av hytte eller rydding rundt klubbhuset

Hus- og bane:

 • Økonomi og marked: har bl.a.ansvar for å finne sponsorer
 • Hytte: har ansvar for vedlikehold og utlån av Årstadhytten, og evt. vaktliste for fremtidig åpen hytte om søndagersalg av suppe mm.


HÅNDBALL:
 • Info- og web: bidrar til Årstadbladet, hjemmesiden, lager ulike plakater, fotograferer mm.
 • Kiosk: har bl.a. ansvar for innkjøp til ulike arrangementer og å sette opp vaktlister

 • Trenergruppen: trener et eller flere lag, eller er medhjelper til hovedtrener

 • Åpningscupen: planlegger gjennomføring av Åpningscupen og delegerer oppgaver videre
Dugnad: kan bidra til ulike dugnader
Økonomi og marked:
har bl.a.ansvar for å finne sponsorer


ORIENTERING:
Info- og web:
bidrar til Årstadbladet, hjemmesiden, lager ulike plakater, fotograferer mm.
Trenergruppen:
trener et eller flere lag, eller er medhjelper til hovedtrener
Økonomi og marked: har bl.a.ansvar for å finne sponsorer
Dugnad:
kan bidra til ulike dugnaderFOTBALL:
Info- og web:
bidrar til Årstadbladet, hjemmesiden, lager ulike plakater, fotograferer mm.
Trenergruppen:
trener et eller flere lag, eller er medhjelper til hovedtrener
Økonomi og marked:
har bl.a.ansvar for å finne sponsorer
Dugnad:
kan bidra til ulike dugnader
Så ta kontakt med leder for de ulike avdelingene om du er interessert!

 • G-sport
 • Obos
 • Grieg Gruppen II
 • Grasrotmidler