Hovedstyret

Årstad IL-styret 2015


Styremedlemmer og representanter for idrettsgrener og anlegg:

Steinar Kvinge (styrets leder), Beate Hope (styremedlem), Jarle Fonnes (styremedlem), Tor Håkon Hansen (styremedlem og kasserer), Beate Høgh (varamedlem), Per Haugland (hyttestyret) og Olav Lønne (hus/bane). 

 Stilling: Navn: Adresser:
           

LEDER ÅRSTAD IL
LEDER HÅNDBALLGRUPPEN
Steinar Kvinge

arstad@rvn.handball.no
974 17 021
55 29 27 48
Kronstadvn 5, 5053 Bergen

     
NESTLEDER/KASSERER (håndball)

Tor Håkon Hansen


tor.hh@online.no
906 97 391

STYREMEDLEM (fotball) Jarle A. Fonnes   jarle@fonnes.com
924 36 407
       
STYREMEDLEM (fotball) Beate Hope   lektor.hope@gmail.com
915 20 773
       
VARAMEDLEM (håndball) Beate Høgh   beate.hogh@gmail.com
       
LEDER HUS- OG BANESTYRET Olav Lønne   ol-loenn@online.no
900 95 635
       
LEDER HYTTESTYRET Per Haugland   pe-jh@online.no
950 86 747
 
  • G-sport
  • Obos
  • Grieg Gruppen II
  • Grasrotmidler