Takk for innsatsen!

Til alle håndballvenner i Årstad IL

Takk til spillere, ledere, dommere, ansatte i H-hallen, publikum og dugnadsfolk! 

Da er Åpningscupen et tilbakelagt stadium for i år. Vi i styret mener dette ble en formidabel suksess med flere lag påmeldt enn noensinne! Vi har arrangert nesten 700 håndballkamper over tre helger og noen ekstra ettermiddager disse ukene. Dette ville vært helt umulig å få til uten en kjempemobilisering av foreldre og spillere. Det har vært utrolig mange dugnadssjeler i arbeid disse ukene. Dette er den store dugnaden i Årstad håndball der foreldrelag og spillere jobber for fellesøkonomien til håndballgruppen.

I litt runde tall så tar klubben inn ca kr 300 000 netto på Åpningscupen. Dette utgjør 1/3 av omsetningen til håndballgruppen, og 1/5 av den samlede omsetningen til Årstad IL. Det er viktig at vi fortsatt har forståelse for at Årstad er en klubb som drives utelukkende på dugnadsvirksomhet. Det er per i dag ingen administrativt lønnede stillinger eller andre typer administrasjonshonorar som utbetales. Alt som tjenes inn på denne type aktiviteter går tilbake til klubbaktivitet.

Men stor takk til alle foreldre! Og takk til alle spillere som har bidratt! Vi tror dette bidrar positivt til å få klubbidentitet og til at vi blir bedre kjent med hverandre. Mange påstår etter dugnaden at de hadde det utrolig kjekt.  

Vi håper at de enkelte lag fortsatt har dugnadsvilje igjen nå når håndballsesongen starter. Det vil vi trenge for å gjennomføre arrangementer. Til forskjell fra Åpningscupen, så går det meste av overskuddet i kioskdriften til det enkelte lag som tar på seg arrangement. Inntekter fra billettsalget går i hovedsak til å dekke dommerregninger. Derfor er dette en viktig inntektskilde for de enkelte lagene. Slike arrangementer blir ofte fordelt på foreldrekontaktmøter som holdes hver måned.

Vi ønsker også å minne alle spillere og foreldre på at Årstad fikk nye hjemmesider i sommer: http://arstadil.no/. Innholdet på hjemmesidene er fortsatt under oppbygging, men hjemmesiden er aktiv.

Det er viktig at de enkelte lag tar initiativ til å fylle innhold på sidene. Hvert lag har sin egen fane, og foreldrekontaktene er gitt innloggings-info slik at dere kan redigere egne sider. Det hadde vært kjekt å få til en god nettside for alle lagene, men da er vi avhengig av at alle bidrar. Kanskje vi rett og slett skulle legge inn en liten konkurranse. Det lag som lager best internside får en overraskelse?

Mvh
Styret i Årstad Håndball


05.09.2012

  • G-sport
  • Obos
  • Grieg Gruppen II
  • Grasrotmidler