18. MARS 2013 KL 19.00
På det ordinære årsmøtet 18. februar ble det ikke valgt ny
leder av klubben. Valgkomiteen arbeider videre med saken og det
kalles inn til ektraordinært årsmøte mandag 18. mars 2013, 
på Rautjern, der valg av ny leder blir eneste sak på agendaen.
ÅRSMØTET BLE AVHOLDT PÅ ÅRSTAD KLUBBHUS PÅ RAUTJERN
MANDAG 18.FEBRUAR 2013 KL 19.00.
FRIST FOR Å SENDE FORSLAG TIL ÅRSMØTESAKER VAR 1.FEBRUAR.
Se klubbens årsberetning 
Se utkast til nye vedtekter for klubben: Lov Årstad IL 2013.pdf
 
MFR

17.01.2013

  • G-sport
  • Obos
  • Grieg Gruppen II
  • Grasrotmidler