Onsdag 22. januar kl 19 00

Invitasjon til årsmøte i Årstad Idrettslags fotballgruppe.

Fotballgruppen i Årstad Idrettslag skal avholde årsmøte onsdag 22. januar kl. 19.00 i Klubbhuset vårt ved Rautjern fotballbane.

Styret i fotballgruppen håper at så mange som mulig av våre trofaste medlemmer vil stille på årsmøtet. Idrettslagets leder Steinar Kvinge vil også være tilstede på årsmøte.

Årstad fotball består nå av to grupper, senior herre og senior dame. Men det ønskes at det kommer flere til, både i seniorgruppene og i andre grupper.

Rekruttering på alle nivå blir viktig framover. Klubben ønsker ikke minst å bygge opp igjen og barne- og ungdomsfotballen.

Årets gladnyhet er at Bystyret i Bergen har vedtatt at banen vår skal få kunstgress til våren. Dette blir Norges første bane for kombinasjon rugby og fotball.

Med nytt grønt dekke vil vi ha gode fasiliteter å tilby. Men her trengs også å få inn nye ildsjeler som kan bidra med stort og smått. 

Saker til årsmøte må være styret i hende innen mandag 20. januar.

Saksliste:

1.   Åpning
2.   Konstituering (godkjenning av saksliste, valg av dirigent, sekretær og to til å undertegne protokollen).
3.   Årsberetning 2013
4.   Regnskap 2013
5.   Årsmøteforslag
6.   Budsjett 2014
7.   Valg
8.   Avslutning

Med vennlig hilsen
Styret i Fotballgruppen

Audhild Kristiansen (leder)
Lars Chr.
Wallace
Beate Hope

***

AK

15.01.2014

  • G-sport
  • Obos
  • Grieg Gruppen II
  • Grasrotmidler