Mandag 9. februar kl 19 00

ÅRSMØTE BLIR AVHOLDT PÅ ÅRSTAD ILs KLUBBHUS PÅ RAUTJERN MANDAG 9. FEBRUAR 2015 KL 19 00FORSLAG SOM SKAL BEHANDLES PÅ ÅRSMØTET MÅ SENDES TIL HOVEDSTYRET SNAREST, MEN SENEST 2 UKER FØR ÅRSMØTET. SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER BLIR GJORT TILGJENGELIG FOR MEDLEMMENE SENEST EN UKE FØR ÅRSMØTET.*****

THH

05.01.2015

  • G-sport
  • Obos
  • Grieg Gruppen II
  • Grasrotmidler