Klubbstyrer

Styrene i Årstad IL:

Hovedstyret:
Leder: Steinar Kvinge tlf 974 17 021
Nestleder: Tor Håkon Hansen
Styremedlem: Lasse Wallace
Styremedlem: Britt Mo
 –
Fotballstyret:
Leder: Lasse Wallace tlf 992 63 976
Medlem: Erik Nilsen
Medlem: Petter Henriksen
 –
Håndballstyret:
Leder: Steinar Kvinge tlf 974 17 021
Kasserer: Dag Tønium
Medlem: Tor Håkon Hansen
Medlem: Ann-Kristine Reknes
Medlem: Tommy Sørsdal
 –
Orientering:
Leder: Jan Haugland tlf 995 95 338
Kasserer: Per Haugland
Medlem: Anne Fjeldstad
Medlem: Linda Klanderud
Revisor: Gunnar Alsaker

Årstad Idrettslag | Postboks 7 - Minde | 5821 BERGEN | Innhold kan ikke gjengis uten kildehenvisning til arstadil.no