Alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Årstad IL setter sikkerhet først for å sikre skikkethet for trenere og lagledere som arbeider med klubbens unge. Personer som tidligere er dømt, eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser, vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over.

Se mer informasjon fra idrettsforbundet her om ordningen med politiattest.

Praktisk informasjon om innhenting av attester kan du lese her.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og det er utnevnt en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging.

***