Frist for påmelding:  Fredag 16. juni 2017.

Påmeldingsskjema til ÅPNINGSCUP 2017 finner du her (pdf-format): Påmelding2017-pdf

Alternativt kan dette regnearket lastes ned for lagring på egen PC: Påmelding2017-excel
Benytt gjerne regnearket for påmelding.

Send påmeldingsskjema til  arstad@rvn.handball.no


ÅPNINGSCUPEN 2017  (18. AUGUST  –  3. SEPTEMBER)

Årstad Idrettslag inviterer for 40. gang håndballag til deltakelse i Åpningscupen.
Turneringen vil som vanlig finne sted i Haukelandshallen.

Følgende klasser innbys:
Herrer og Damer A og B
Klasse A er åpen for lag fra elite til 3. divisjon.
Klasse B er åpen for lag i 4. divisjon og lavere.
Gutter og Jenter 20 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 år.
Minihåndball  9 – 8 -7 år.  Blandede lag meldes på i gutteklasser.

Seniorkampene spilles i sin helhet fredag 18/8, lørdag 19/8. og søndag 20. august.

Klassene J/G 12-20 spiller tirsdag 22/8, onsdag 23/8, torsdag 24/8, fredag 25/8, lørdag 26/8, søndag 27/8 og med finaler mandag 28. august.

Klassene J/G 10-11 spiller fredag 1/9, lørdag 2/9 og eventuelt søndag 3. september.

Minihåndballturnering (7, 8, 9) spilles søndag 3. september.

Spillesystem

Lagene inndeles i puljer, deretter cup. De to beste i hver pulje går videre.
J/G.11-10 samt minilagene spiller bare puljekamper (3 kamper samme dag).
En klubb kan delta med flere lag i samme klasse.
En spiller kan delta på flere lag, men bare på 1 – ett – lag i samme klasse.

Spilletid

Det tas sikte på 2 x 20 min for seniorlag, 1 x 25 min for J/G 20-18-17-16-15,

1 x 20 min for J/G 14-13 og 12.

1 x 15 min for J/G 11-10-9-8-7.

Premiering

Det spilles om vandrepokaler i klassene HA-DA samt G/J 12-20. Disse må vinnes 3 ganger før de vinnes til odel og eie. Individuell premiering av nr. 1 og 2.
Alle i J/G 7-11 blir premiert.

Tilreisende lag

Gjestende lag ordner med innkvartering/mat selv. Under turneringen vil pølser, vafler og andre «sunn idrettshall»-varer bli tilbudt fra kiosk i Haukelandshallen.

Turneringsoppsett blir lagt ut ca. 1. august 2017 på www.arstadil.no.

Påmelding
Påmeldingsskjema og startkontingent sendes senest 16. juni til

Steinar Kvinge
Kronstadveien 5
5053 Bergen
Telefon: 974 17 021 / 55 29 27 48
E-post: arstad@rvn.handball.no

Bankgirokonto: 3624 52 99359

Lag som trekker seg etter påmelding, eller ikke møter opp til kampstart, kan bli ilagt en bot på kr 500,-
***