Det er for Steinar Kvinges langvarige arbeid for Årstad Idrettslag at Slottet melder at han er innstilt til Kongens fortjenstmedalje.

Steinar Kvinge ble medlem av Årstad Idrettslag i 1960. De første årene spilte han fotball på klubbens aldersbestemte lag til og med juniorlaget. Som student ved Norges Handelshøyskole begynte han å spille håndball.

I 1969 ble han leder for håndballgruppen og har, med noen korte opphold, vært det siden. I 1979 hadde Steinar Kvinge nådd sitt første mål – Årstad hadde fått håndballag i alle årsklasser for begge kjønn. Håndballgruppen talte omkring 250 aktive spillere.

Etter dette har Årstad IL hatt en håndballavdeling på omkring 300 – 350 aktive spillere. I aldersbestemte årsklasser har Årstad IL hevdet seg godt både lokalt og nasjonalt. Klubben har jevnlig lag i nasjonale aldersbestemte håndballturneringer/-serier i regi av Norges Håndballforbund.

Langt viktigere enn toppidrettsresultater er den virksomheten som idrettslaget har drevet overfor barn og unge. Et meget stort antall gutter og jenter, hovedsakelig fra Årstad bydel, har kommet inn i et trygt og positivt ungdomsmiljø med idrett som fokus. Laget driver i så måte et omfattende forebyggende og sosialt arbeid. Innvandrere og flyktninger har vært tydelig representert i klubben. Den samfunnsmessige betydningen av Steinar Kvinges tålmodige arbeid er meget høy.

Årstad IL har aldri hatt noen heltidsansatte trenere eller administrasjonsmedarbeidere på lønningslisten. Men opptil 30 trenere er til enhver tid i virksomhet i klubben. Steinar Kvinge engasjerer og holder jevnlig kontakt med dem. I tillegg kjenner han personlig de fleste ungdommene ved navn. Han har også god kontakt med de unges foreldre og trekker dem inn som hjelpere på store arrangementer som for eksempel Åpningscupen som laget har arrangert hvert år siden 1978 med Steinar Kvinge som leder og turneringssjef.

Steinar Kvinges innsats er også blitt lagt merke til innenfor håndballen/idretten. Han er blitt hedret for sin innsats for både Hordaland Idrettskrets og Norges Håndballforbund.

Han er også blitt hedret innad i Årstad Idrettslag. Han oppnådde tidlig å få lagets gullmerke, og i 1993 ble han utnevnt til æresmedlem. De siste sju årene har han vært leder for hovedstyret i idrettslaget.

Det er Årstad IL som har foreslått Steinar Kvinge for Kongens fortjenstmedalje. Dette har skjedd i samarbeid med Hordaland Idrettskrets og Norges Håndballforbund Region Vest.

Med bakgrunn i Steinar Kvinges sportslige og langvarige samfunnsengasjement er Årstad IL stolt over at klubbens leder tildeles Kongens Fortjenstmedalje.

Dato for overrekkelse av medaljen er ikke klar. Styret i Årstad IL vil komme tilbake om tidspunkt og sted når dette blir klart. Det vil bli ordfører Marte Mjøs Persen som skal overrekke medalje og diplom.

 


Fra møte i Idrettens Hus 15. november 2018 der Steinar Kvinge fikk vite om tildelingen. Fra venstre Knut Songve (Hordaland Idrettskrets), Svein Haukaas (Årstad IL), Steinar Kvinge (Årstad IL), Hans Petter Andersen (Norges Håndballforbund, Region Vest)


***

Legg igjen en kommentar