Årsmøtet utsettes!!

Årsmøtet er utsatt til Mandag 19.april. Hovedgrunnen til utsettelsen er usikkerhet rundt Covid-19.