ÅPNINGSCUPEN – ENDRINGSMELDING NR. 1

«I Jenter 15 pulje 2 utgår Bjarg 4 og erstattes av Gneist 1.
I Jenter 15 pulje 4 utgår Tertnes 1 og erstattes av Gneist 2.
Følgende kamper torsdag 26.8. endres til:
kamp 77 Nordre Fjell 1-Gneist 1
»        80 Gneist 2-Bjarg 2
»        88 Gneist 1-Tertnes 2
»        90 Nore Neset 2-Gneist 2
»        98 Gneist 1-Nore Neset 3
 
I Gutter 12 pulje 2 utgår Flaktveit og erstattes av Fana.
Følgende kamper lørdag 28.8. endres til:
kamp 156 Fana-Gneist
»         169 Åsane 2-Fana
»         175 Sædalen 2-Fana
 
I Jenter 12 søndag 29.8. endres navn i pulje 1-2-3-4 fra Gneist 1-2 og Gneist 3-4 til henholdsvis Gneist Aurdalslia 1 og 2 og Gneist Hjellestad/Liland 1 og 2.»