Innkalling til årsmøte i Årstad IL

Til medlemmene i Årstad IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Årstad IL

Årsmøtet avholdes mandag 20.mars-2023 kl. 19.00 på i klubbhuset på Rautjern, Bendixens vei 49.
Det vil også bli mulig å delta på web via Microsoft Teams. De som ønsker dette, må sende en mail til post@arstadil.no så får de tilsendt møteinnkalling via Teams.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret
senest 06.mars 2023 til post@arstadil.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside http://arstadil.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Årstad IL i minst én
måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Årstad IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Årstad ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Årstad IL v/ Vidar Steine kontaktes på post@arstadil.no
Velkommen til årsmøte!

HUSK: Har du mening om hvordan driften av Årstad Idrettslag er/skal være så er årsmøtet stedet for å ta opp dette

Med vennlig hilsen,

Styret