VETERAN / OLD-BOYS :

Etter flere års aktivitet, så har veteran-gruppen lagt kampskoene på hyllen, men arrangerer likevel årlige «idrettstudieturer».

Ta kontakt med Lars Chr Wallace, for mer info: 
Mail : lars.chr.wallace@nrk.no
Mob: 90162728