Åpningscupen

Turneringen vil som vanlig finne sted i Haukelandshallen.

Følgende klasser innbys:
Herrer og Damer A og B
Klasse A er åpen for lag fra elite til 3. divisjon.
Klasse B er åpen for lag i 4. divisjon og lavere.
Gutter og Jenter 20 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 år
10- og 9-årsklassen spiller kortbanehåndball
Minihåndball for 8- og 7-årsklassen


Spilledager

Seniorklassene spiller 20-22.08
G/J.13-20 spilles 24.-30.8. med finaler 30.8.
G/J.12 spilles 28. og 29.8.
G/J.9-11 spilles 3-5.9.
G/J.7-8 spiller 5.9.

Spillesystem

Lagene inndeles i puljer, deretter cup. De to beste i hver pulje går videre.
J/G.11-10 samt minilagene spiller bare puljekamper (3 kamper samme dag).
En klubb kan delta med flere lag i samme klasse.
En spiller kan delta på flere lag, men bare på 1 – ett – lag i samme klasse.

Spilletid
Det tas sikte på 2 x 20 min for seniorlag
1 x 25 min for J/G 20-18-17-16-15
1 x 20 min for J/G 14-13-12-11
1 x 15 min for J/G 10-9-8-7.

Premiering
Det spilles om vandrepokaler i klassene HA-DA samt G/J 13-20.
Alle i J/G 7-12 blir premiert.

Tilreisende lag
Gjestende lag ordner med innkvartering/mat selv. Årstad IL kan være behjelpelig med å finne egnede hoteller eller overnattingstilbud. Under turneringen vil pølser, vafler og andre «Sunn Idrettshall»-varer bli tilbudt fra kiosk i Haukelandshallen.

Turneringsoppsettet blir lagt ut ca. 1. august 2021 på hjemmesiden til Årstad IL (www.arstadil.no).

Påmelding
Påmeldingsskjema og startkontingent sendes senest 20. juni til
Tommy Sørsdal
E-post: arstad@rvn.handball.no
Bankgirokonto: 3624 52 99359

Telefon: 413 20 848

Lag som trekker seg etter påmelding, eller ikke møter opp til kampstart, kan bli ilagt en bot på kr 500,-


Velkommen til Åpningscup!