ÅRSTAD HÅNDBALL – LAG OG TRENERE

D.2 Espen Halland Tlf: 93037799 Epost: ehalla@online.no
D.4   Gitte Erdal Tlf: 92462740 Epost: erdalgitte49@gmail.com
J01-02         Tommy Sørsdal Tlf: 41320848 Epost: ymot@online.no
J03 Amalie Sydtveit Tlf: 41759669 Epost: amalie.sydtveit@gmail.com
J04 Liz-Irene Kartveit Tlf: 90123260 Epost: liz-irene.kartveit@telenor.com
J05 Kenneth Hoff Tlf: 93015762 Epost: hoffen72@gmail.com
J06  Tommy Sørsdal Tlf: 41320848 Epost: ymot@online.no
J07 Helge Havneraas Tlf:   –
J08 Trond Dokken Tlf: 975 64 402 Epost: trond.dokken@uni.no
J09F Katja M Traae Tlf: 90560466
J09 K Trond Egil Berntsen Tlf: 45428414 Epost: trondegil70@icloud.com
H4 Ronny Helgesen Tlf: 91115373 Epost: ronnyhelgesen@hotmail.com
G03 Walter Sørlie Tlf: 94001469 Epost: walter@noramix.com
G04-5 Walter Sørlie Tlf: 94001469 Epost: walter@noramix.com
G06 Hans Petter Andersen Tlf: Epost:
G07 Even Østgulen Tlf: 90179801 Epost: even.ostgulen@gmail.com
G08 Manuela Gashi Tlf: 463 93 262 Epost: manuelagashi85@gmail.com
For informasjon om klubben, ta kontakt med Steinar Kvinge                        Tlf: 974 17 021 eller e-post: arstad@rvn.handball.no

Steinar Kvinge er leder for håndballstyret.