Historikk om orienteringsgruppen

Siden tidlig på 1930 tallet har det vært drevet med orientering i klubben, fra begynnelsen av under ski- og hyttestyret men fra 1939 som egen gruppe, året før kretsen og fem år før forbundet ble stiftet.

Klubben har bidratt sterkt med lederverv i kretsen alt fra starten av på 40-tallet.  Harald Anderssen var med og stiftet O-forbundet i 1945, og han var klubbens første av mange ledere av kretsen.

Slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet var en meget god periode resultatmessig for klubbens løpere både individuelt og på stafetter, med landslagsdeltakelse for Svein Haukaas og Olav Lønne som det mest gjeveste.

Ved inngangen til 70-tallet var det tynt med ettervekst i de yngre årsklasser, heldigvis løste det seg med «naturmetoden» da neste generasjon sørget for rekrutteringen årene fremover.  Rekrutteringen fortsatte utover 80-tallet da med flere forgreininger (Fridalen, Fyllingsdalen og Mathopen). På slutten av dette tiåret talte gruppen over 50 medlemmer – som er det høyeste gruppen har hatt.

Anne Line Nydal (Berglia) startet sin o-karriere i klubben, men fra junioralder skiftet hun klubb og løp for flere østlandsklubber ifm. studier og bosetting på de kanter. Klubben hennes i dag er Eiker O-lag, klubben hun også representerte i 1991 da hun vant kongepokalen, Dette som sitt høydepunkt blant flere NM-titler og plass på landslaget over flere år.

Midt på 90-tallet merket gruppen utfordringen med å få deltakere på kurs og videre på løpsaktiviteter. Fra begynnelsen av 2000-tallet er det dessverre bare sporadisk at det har vært yngre løpere som har deltatt for klubben. Heldigvis er den eldre garde fremdeles både aktive på løp og arrangementsfronten.

Det første større o-arrangement som klubben var alene om var NM for junior i 1958 (Askøy), flere vestlansmesterskap (Eikanger 1968, Fammestad 1986) og sist Hovedløpet for Ynge på Voss i 1988.

Årlig arrangeres det nå Tur-orientering på våre kart Alvøen og Kanadaskogen, normalt også et lokalt løp for klubbene i Bergensområdet.

O-idretten har blitt mer og mer teknisk drevet alt fra kart/løype arbeid til live-sporing og resultater. Fra tidlig på 60-tallet har gruppen vært med på kart-utviklingen fra datidens offentlige omlandskart til mer og mer spesialutarbeidede kart for ulike konkurranseformer.

 

Kontakter:

Orienteringsstyret  Navn  Mobil  e-post
       
Leder Jan Haugland 995 95 338 jan.haugland@tryg.no
Styremedlem/Kasserer Per Haugland 950 86 747 pe-jh@online.no
Styremedlem Anne Fjeldstad 408 85 525 annefjeldstad@hotmail.no
Styremedlem Linda Klanderud 918 95 566 linda.klanderud@frende.no
Revisor Gunnar Alsaker 911 84 332 gunnar.alsaker@broadpark.no

Har du spørsmål til styret – ta kontakt 🙂