Årsmøte 2024

Vedlagt ligger informasjon om innkalling til Årsmøte 2024 (trykk på bildet for større skrift).