Barneidrett – et godt og trygt treningsmiljø

Årstad IL er en breddeklubb med hovedfokus på barne- og ungdomsidrett. Styret skal oppnevne en ansvarlig for barneidretten i Årstad IL.

Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Styret må i denne forbindelse oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten (Lovnorm – § 18 Idrettslagets styre (2) f).

Dette innebærer at

  • aktiviteten skjer på barnas premisser
  • barna har det trygt
  • barna har venner og trives
  • barna opplever mestring
  • barna får påvirke egen aktivitet
  • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere (Hentet fra Klubbhåndboken)

Steinar Kvinge er barneidretssansvarleg